Δικαίωμα υπαναχώρησης – Επιστροφές Προϊόντων

Υφίσταται δικαίωμα επιστροφής των προϊόντων (για ανταλλαγή ή πλήρη επιστροφή χρημάτων) αζημίως και χωρίς υποχρέωση ανακοίνωσης της αιτίας επιστροφής τους, εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους, σύμφωνα με τα έγγραφα παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης επιβαρύνεται μόνο με το κόστος επιστροφής των προϊόντων.

Επιστροφές γίνονται δεκτές υπό τις εξής προϋποθέσεις:

  1. τα προϊόντα που επιστρέφονται βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία παραλήφθηκαν, χωρίς δηλαδή να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους,
  2. σε τυχόν λάθος του «ΕΛΠΙΔΑ» κατά την αποστολή των προϊόντων, η επιστροφή γίνεται δεκτή εφόσον μας ειδοποιήσετε σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο (2) εργάσιμων ημερών. Σε αυτή τη περίπτωση σας επιστρέφουμε πλήρως τα χρήματα που αντιστοιχούν στην αξία της παραγγελίας και στα έξοδα αποστολής,
  3. αν δεν προκύπτει οποιοδήποτε λάθος εκ μέρους του «ΕΛΠΙΙΔΑ», επιστρέφεται μόνο το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των προϊόντων και με τα έξοδα αποστολής επιβαρύνεται αποκλειστικά ο πελάτης,
  4. στην επιστροφή των χρημάτων ο πελάτης πρέπει να δηλώσει το λογαριασμό στον οποίο θέλει να γίνει η κατάθεση,
  5. για τις επιστροφές είναι απαραίτητη η απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο που σας έχει αποσταλεί  μαζί με το  προϊόν. Σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου πρέπει η επιστροφή να γίνεται μαζί με το δελτίο αποστολής.

Πριν την οποιαδήποτε επιστροφή προϊόντων, το «ΕΛΠΙΔΑ» θα πρέπει να ενημερωθεί εγγράφως μέσω αποστολής e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected]  με θέμα «Αίτημα Υπαναχώρησης», αναφέροντας την ημερομηνία, τον αριθμό παραγγελίας  ή του Δελτίου Αποστολής που συνοδεύει την παραγγελία και του σχετικού παραστατικού πληρωμής εντός των τιθέμενων προθεσμιών.

Το «ΕΛΠΙΔΑ» δικαιούται να απορρίψει επιστροφές προϊόντων που δεν έχουν επιστραφεί σύμφωνα με τους όρους πολιτικής επιστροφών που αναφέρονται στην παρούσα.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι «το ΕΛΠΙΔΑ» δύναται να προχωρήσει στην επιστροφή των χρημάτων, εάν τα επιστρεφόμενα προϊόντα πληρούν  όλους τους παραπάνω όρους και είναι κατάλληλα προς πώληση.

Σε περίπτωση μη λανθασμένου, μη κατεστραμμένου ή γενικότερα μη ελαττωματικού προϊόντος με σκοπό την επιστροφή των χρημάτων, ο πελάτης αναλαμβάνει τα έξοδα αποστολής των προϊόντων που θα επιστραφούν.

Ο πελάτης έχει πάντα την ευθύνη της αποστολής, καθώς δεν είναι δυνατό το «ΕΛΠΙΔΑ» να κάνει αναζήτηση του πακέτου σε οποιαδήποτε ταχυδρομική/μεταφορική εταιρεία.

Προς αποφυγή δικής σας ταλαιπωρίας, θα πρέπει να ελέγχετε προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας την κατάσταση των προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα (π.χ. σπασμένο εμπόρευμα). Στην περίπτωση που διαπιστώσετε κάποιο ελάττωμα στο προϊόν, πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως μετά την παράδοση, την ίδια ημέρα ή την επόμενη εργάσιμη, στο τηλέφωνο (+30) 210-7253647 (από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 – 16:00) ή στο email  [email protected] . Σε περίπτωση τυχόν πραγματικών ελαττωμάτων ή ελλείψεων συνομολογημένων ιδιοτήτων στα πωλούμενα προϊόντα ισχύουν οι προβλέψεις του αστικού κώδικα, καθώς και τυχόν ειδικότερες ρυθμίσεις του νόμου για την προστασία των καταναλωτών.

Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων και αναλόγως αφενός του τρόπου πληρωμής της παραγγελίας και αφετέρου του τρόπου που θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή τους, η επιστροφή των χρημάτων θα ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων από το «ΕΛΠΙΔΑ». Η επιστροφή των χρημάτων μπορεί να γίνει με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού, κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης αυτού στο «ΕΛΠΙΔΑ» από τον Πελάτη.